När politikerna sparar så att det kostar pengar…

När sommaren 2014 är över står en lokal tom vid biblioteket
i K-center i Karlskoga.
Öppna förskolan är nedlagd.
Politikerna vill spara – men gör de verkligen det?
Nej.
Häng med och läs om besparingen som istället ökar utgifterna.

Så här är det;
Karlskoga kommun omsätter drygt 1,3 miljarder kr och av de pengarna går ungefär
30 procent till grundskola och barnomsorg.
Kommunen finansierar verksamheten med kommunalskatten som främsta inkomstkälla
vilket innebär att av varje hundralapp du tjänar går 22 kronor och 3 öre till
Karlskoga kommun men ändå räcker inte pengarna.
Så kommunen måste spara.
Och spara.
Och skära ned.
Men om nu en besparing inte är besparing? Hur blir det då?
Så här.
Häng med.
***
I slutet av 2013 beslutade barn- och utbildningsnämnden att stänga öppna
förskolan i biblioteket i K-center.
- Vi  valde den besparingen framför att spara på personal inom förskolan, säger Yvonne Nilsson (s),
ordförande i nämnden.
Allianspartierna ville spara samma belopp men göra tvärtom och behålla öppna
förskolan.
Men majoriteten fick naturligtvis som den ville och efter sommaren 2014 är
öppna förskolan i centrum historia.
Besparing?
- 350.000 kr, hävdar barn- och utbildningsnämndens majoritet.
Men är det så?
Nej.
Ett annat och mer korrekt svar är 10.000 kr.
Men ett tredje och mest sanningsenligt är att nedläggningen/besparingen
istället ökar kommunens utgifter.
***
Kostnaderna för öppna förskolan i K-center fördelar sig grovt uttryckt på tre
poster.
Personal.
Lokalhyra.
Material och aktiviteter.

Nu stänger man förskolan.
Men personalkostnaden blir kvar eftersom den aktuella personalen (en peson) förs
över till annan plats inom barnomsorgen.
Ingen besparing där.
Lokalkostnaden blir kvar eftersom den redan idag eftersom kommunen kommer att
hyra lokalen även fram över, hyran belastar bibliotekets budget.
Ingen besparing där heller.
Kvar blir kostnaden för material och aktiviteter.
 Ungefär?
- 10.000 kr, kanske.
Där har vi besparingen.
Kanske.
Så här långt återstår alltså 10.000 kr av de 350.000 kr politikerna ansåg sig spara in.
Men det är inte slut än.
***
Vad är då öppna förskolan?
På Facebook skrev en person, kanske inte helt oväntat en man, att man behöver
väl inte ha skolad personal på öppna förskolan utan lokalen finns ju där så det
är väl bara att låsa upp dörren och låta föräldrar och barn träffas där om de
vill.
Nej.
För  på öppna förskolan kan du som förälder inte bara ”komma med ditt/dina barn
för att leka, träffa andra föräldrar och få tips och stöd i din föräldraroll”.
Det är dessutom så att ”på öppna förskolan gör vi många olika saker utifrån
barnens önskemål. Vi leker, målar, sjunger, läser sagor och gör utflykter då
och då. Vissa dagar har vi babycafé för barn 0-1 år” och så vidare.
Citaten kommer från Karlskoga kommuns hemsida.
Det är med andra ord en kvalificerad verksamhet man nu lägger ned.
***
Öppna förskolan är en enkel och bra verksamhet där man kan slinka in oanmäld,
träffa andra barn och föräldrar, få ett viktigt komplement till att gå hemma
ensam med sitt barn, som nyinflyttad kunna knyta kontakter och så vidare.
Jag tillhör dem som nyttjat och haft glädje av öppna förskolan just i K-center.
Först med Kalle.
Sedan med Klara.
Öppna förskolan var inte bara en möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.
Det var också en möjlighet som gjorde att man kunde vänta lite med att ställa
sig i kö för den där dagisplatsen.
Där är nästa frågetecken i besparingen.
***
Öppna förskolan som en möjlighet att vara hemma men samtidigt träffa andra barn
och föräldrar och avvakta lite med dagisplatsen är också ett perspektiv som hör
hemma i besparingsdiskussionen.
De två kommunala öppna förskolorna i Karlskoga samlar ungefär 70 barn i genomsnitt.
35 per enhet om vi delar rakt av.
En genomsnittlig förskola i Karlskoga har 38 platser och följaktligen normalt lika
många barn, det vill säga i princip samma mängd barn som öppna förskolan.

En plats i kommunala förskolan i Karlskoga kostar (2012) i genomsnitt 115.529
kr och från det beloppet ska dras den snittavgift för föräldrarna man brukar
beräkna till 8.000 kr/år och då har vi en kostnad per barn på 107.529 kr.
***
Då jämför vi det med besparingen i att stänga öppna förskolan i K-center.
Och  konstaterar att om sex av 35 barn börjar ”vanliga” kommunala förskolan sex
månader tidigare än planerat så är den påstådda besparingen på 350.000 kr
uppäten.
Och om ett enda barn börjar dagis en månad
tidigare än planerat så är den reella besparingen på 10.000 kr borta.
Det är med andra ord så att nedläggningen inte alls är någon besparing
utan att utgifterna istället ökar.
Tvärtom, alltså.
***
Varför  lägger man då ned denna verksamhet?
Tja. Här är två skäl:
de flesta verksamheter kommunen driver är man i lag tvungen att driva. Öppna
förskolan är däremot en frivillig kommunal verksamhet och enkel att lägga ned
av det skälet.
Och med de öppna och fria former öppna förskolan har så finns ingen
föräldraförening, inga föräldramöten, inget forum att kanalisera protesterna
genom. Öppna förskolan är lätt att lägga ned.
Ett par artiklar i lokaltidningen kan ju politikerna alltid leva med.
***
Vilka sitter i barn- och utbildningsnämnden?
I den majoritet som bestämt att öppna förskolan ska läggas ned finns unge
Tom Olsson (s) och ordföranden Yvonne Nilsson (s), rena junioren med sina 47 år
– och vid sidan av dem ordinarie ledamöterna Christer Eklund (v) 61 år, Tomas
Bergqvist (s) 64år, Göran Pettersson (s) 61 år och Yvonne Helj (s) 55 år.
Hur  nära dem ligger två- och treåringars vardag?
***
När Helena Frisk (s) hoppade av uppdrag i protest mot arvodeshöjningar inom
politiken i Karlskoga kallade dåvarande kommunstyrelseordföranden Niina Laitila
(s) det hela för ”småbelopp” i den kommunala budgeten.
Men beloppen kan väl inte vara större när det handlar om samma belopp i en
besparing inom barnomsorgen?
***
Eller också kan man göra en jämförelse med vad Karlskoga kommun ändå anser sig ha
råd med trots att man anser sig tvungen att skära i skola och omsorg –
även om det är jämförelser våra politiker hatar.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har ett arvode på tre inkomstbasbelopp
– 170.700 kr.
Nämndens vice ordförande har ett arvode på 0,7 inkomstbasbelopp – 39.830 kr.

De tre  som tre som leder kommunfullmäktiges månatliga möten – Anders Ohlsson (s),
Marie-Louise Naucler (m) och Maria Karlsson (s) har tillsammans 200.836 kr i
arvode för detta.
Till kommunstyrelsen utbetalades under 2013 arvoden på drygt 2,8 miljoner kr –
2.833.975 kr.
Utöver det tillkom ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Till kommunfullmäktige utbetalades arvoden på dryga miljonen – 1.035.941 kr.
Även där tillkommer ersättning för förlorad förtjänst. (I beloppet ingår dock
arvodet till fullmäktiges presidium).
***
Osakligt?
Kanske.
Men ändå ett faktum att deT är utgifter som Karlskoga kommun anser sig ha råd med även 2014.
Samtidigt som öppna förskolan läggs ned.
För en besparing som inte är någon besparing.
Om än på pappret en besparing på 10.000 kr – 2,5 promille av
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges arvoden.

Vad det, möjligen, kan betyda på sikt för de i genomsnitt 35 barn som inte
längre får sin stimulans genom öppna förskolan i de snart tomma lokalerna vid
biblioteket har vi inte ens tagit upp i den här artikeln.
Det ligger långt bortom nästa mandatperiod och är sålunda inte av något som
helst intresse.

———-
Så slutade den ursprungliga text jag skrev. Efter det hände det sig att barn-
och utbildningsnämnden i Karlskoga i budgetarbetet fick ytterligare 6,8 miljoner
kr i extratilldelning för åren 2015-2016.
Oppositionen i form av de fyra borgerliga partierna föreslog då att man utifrån
extrapengarna skulle riva upp beslutet om att lägga ned öppna förskolan och
låta den fortsätta sin verksamhet.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet –  majoriteten – vägrade.
Och den enda slutsats som dessvärre återstår är att man lägger ned öppna
förskolan i K-center för att man vill lägga ned den.

2 Responses to “När politikerna sparar så att det kostar pengar…”

  1. Karin Sjödahl Says:

    Att kunna gå till öppna förskolan i K-center var dagen höjdpunkt för mig och våra små flickor när de kom hit från Indien 1997, nästan fyra och två år gamla. Dels för att barnen skulle få möta andra barn och få leka med dem, medan svenska språket växte fram naturligt, dels för mig som plötsligt inte hade en enda vuxen människa att prata med hela dagarna när jag var hemma med barnen. Agneta Edvardsson är en föredömlig ledare/förskollärare som sköter öppna förskolans verksamhet på bästa tänkbara sätt. Utan Agneta hade det lokalerna bara varit ett hål i väggen som skydd undan regnet. Fortfarande minns jag hur trevligt det var och vilken stor glädje vi alla tre hade av öppna förskolan.
    Man talar så mycket om vilka stora problem det är i skolan och förskolan, om för stora barngrupper, för lite personal och okoncentrerade och trötta barn. I detta kaos är faktiskt den öppna förskolan den enda barnverksamhet som fungerar friktionsfritt i Karlskoga. Ingen har något emot vare sig lokaler eller personal, ingen klagar eller vantrivs. Så då väljer man från politiskt håll att lägga ner just den verksamheten. Frågan är om det bara är patetiskt eller till och med skrämmande när de folkvalda visar sådan brist på omdöme?

  2. Anna Danielsson (M) Says:

    Och ur kommundirektörens ‘handkassa’ lämnas bidrag till enskild näringsidkare för genomförande av festdag vid Näset på ca 300 000 – kunde använts till öppna förskolan istället, som ju bidrar till utveckling av nuvarande och kommande generationens medborgare för långsiktig hållbarhet. Fast inte lika populärt i valtider kanske..? Och det så klart – ‘inte samma kassa’ (sarkasm) även om det är samma skattepengar. Kan jag tycka..

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu