3 augusti 2018 – Ett samtal om dagen

Så här är det.
Om du sitter i ett omklädningsrum, en väntsal, ett klassrum, fikarummet på jobbet, står i kön när affären ska öppna, ligger på stranden eller var du nu än är – om du har 30 vuxna personer omkring dig så tänker 5-6 av dem rösta på Sverige”demokraterna”.
Trots att de flesta av dem inte alls vill ha det samhälle Sverige”demokraterna” vill skapa.
Men de bär på en oro, de har en rädsla, de ser en bild av ett samhälle de tycker gått överstyr i ett eller annat avseende.

De har, så här långt, köpt järnrörens vilseledande bild av verkligheten och de främlingsfientliga lösningar som ska skapa ett Sverige som aldrig har funnits.
Men precis som du så vill de – med något undantag – ha ett Sverige i fred, frihet, demokrati och solidaritet. Ett Sverige där vi tar tillvara på de stora tillgångar vi har och den fantastiska tid vi lever i för att skapa något bra för framtiden.

De vill – till skillnad från Sverige”demokraterna” – inte ha konflikter, segregation, åtskillnad, bråk, att människor ska värderas olika och ställas mot varandra.
De vill ha ett anständigt samhälle där alla bidrar efter förmåga och där alla får efter behov. Där vi ställer upp för varandra samtidigt som vi ställer krav.
Precis som du vill.

Så ta ett samtal.
Ett samtal där du tar deras oro, frågor och upprördhet på allvar, lyssnar och diskuterar, för handlingen framåt.
Ingen människa blir bättre eller kan nås genom att någon kallar honom eller henne ”idiot” eller förklarar hur j-a korkad personen är.
Det leder ingenstans.
Men ett samtal om dagen gör det.
Så enkelt och så svårt är det.
Och så blåser vi livskraft i demokratin och bidrar till det samhälle så gott som alla av oss egentligen vill ha.
Gör det. Idag.
Mot oss tillsammans har inskränktheten och ängsligheten ingen chans.   

Tags: ,

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu