3 januari 2019 – Borde ha stannat hemma?

Lokaltidningen – idag med förstasidesrubriken ”Man fick inte behandling – hade hund” – skriver även om ett fall där kommunen anmälts efter ett fall av fördröjd vård.

Sjuksköterskan hade förväxlat två patienter, med försening som följd innan hon kom till rätt patient, konstaterar tidningen och fortsätter;
”Det dröjde ända till klockan 08.30 innan sjuksköterskan kom. Hon mådde då illa och kräktes”.

I så fall är det tveksamt om hon ens borde ha varit på jobbet.

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu