22 mars 2019 – Vilt och vackert

I Torsby har 19 procent av invånarna vapenlicens, i Årjäng 18 procent och i Sunne 15 procent.
I hela Sverige är det i genomsnitt sex procent av invånarna som har en sådan licens.
Bara en av 16 Värmlands-kommuner ligger under rikssnittet, en exakt på rikssnittet, resten klart över och elva kommuner 50 till drygt 300 procent över riksgenomsnittet.
Det är kanske inte så underligt att man på länstrafikbolaget Värmlandstrafiks hemsida kan hitta påpekandet att det är tillåtet med vapen ombord på bussar och tåg men att det bara är okej med ”oladdade och säkrade vapen vid resa med våra bussar och tåg”.
Värmland. Vilt och vackert.

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu