15 september 2019 – Frihet är det…minsta ting?

Det fanns en tid när politiska rörelser definierade till exempel allmän rösträtt, jämlikhet mellan män och kvinnor och internationell solidaritet som viktiga frihetsfrågor.

När ordföranden för Moderaternas ungdomsförbund, Benjamin Dousa, nu säger att ”för oss handlar det här om en viktig frihetsfråga” handlar det om att de butiker som säljer sprit, vin och starköl ska vara öppna på söndagar.

Kraven på vad som ska vara viktiga frihetsfrågor devalveras uppenbarligen i samma takt som storleken på de politiker som framför dem.
När småmoderaterna har drivit vad de kallat frihetsfrågor de senaste åren har det handlat om reklam-tv, fritt fram för privata spelbolag och nu att kunna köpa Explorer på söndagar.
Säger definitionen på frihetsfrågor något om vår tid finns det ännu en anledning att vara pessimist.

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu