10 november 2019 – Nya och gamla metoder

Richard Jomshof (SD) – du känner igen honom, han är en av de ursprungliga partigrundarjärnrören och den med mest Adolf-liknande frisyr – föreslår i en riksdagsmotion (”Beslagtagande av asylsökandes ägodelar”, motion 2019/20:2684) att man ska göra just det, beslagta allt av värde som någon asylsökande kan råka ha med sig.
Javisst. Det fungerade ju för partiets ideologiska föregångare i Tyskland under 1930-talet.
Jomshof har även föreslagit en annonskampanj för att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare.
Där har han säkerligen goda möjligheter att få stöd hos de två andra partierna i det nya regeringsunderlaget M-SD-KD.
Moderata riksdagsledamoten, tillika ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Maria Malmer Stenergard, som tillsammans med förre migrationsministern Tobias Billström sitter för M i den kommitté som ska bestämma riktlinjerna för Sveriges framtida migration, säger (DN 16 sep) att ”vi vill inte öppna upp för att man ska kunna ge uppehållstillstånd på humanitära grunder” och ”vi menar att vi måste få ned volymerna, och då måste man jobba inom alla områden för att se till att Sverige inte är ett land man söker sig till”.
Där står vi idag. I Sverige 2019.
Det finns, stundtals, många skäl att vara pessimist.

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu